Giáo dục

Dự trữ vàng (Gold Reserves) là lượng gold mà ngân hàng trung ương hoặc cơ quan tiền tệ khác của một quốc gia duy trì như một phần của tổng dự trữ ngoại hối được công bố.

Các phương pháp giao dịch forex hiệu quả có thể giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Cho dù bạn mới bắt đầu giao dịch hay chuyên gia giàu kinh nghiệm trên thị trường forex.

Tài chính

Lương hưu là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người cao tuổi và sự phát triển của xã hội. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về lương hưu.

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là gì viết tắt của “Current Account and Savings Account,” chỉ loại tài khoản tiền gửi tại ngân hàng mà trên đó, khách hàng có thể rút tiền mà không cần thông báo trước và không bị giới hạn về số lần rút hoặc số tiền rút trong một khoảng thời gian nhất định.