Ngân hàng

Trước khi mở tài khoản ngân hàng, việc tìm hiểu các loại tài khoản ngân hàng, cách sử dụng tài khoản tối ưu và các thuật ngữ ngân hàng chính là điều rất lý tưởng.

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là gì viết tắt của “Current Account and Savings Account,” chỉ loại tài khoản tiền gửi tại ngân hàng mà trên đó, khách hàng có thể rút tiền mà không cần thông báo trước và không bị giới hạn về số lần rút hoặc số tiền rút trong một khoảng thời gian nhất định.

EMI là một cụm từ tài chính quen thuộc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Nó là khoản thanh toán cố định vào một ngày được chỉ định trước mỗi tháng theo lịch trả nợ, được thực hiện bởi người đi vay cho người cho vay.