Browsing: Quỹ

NAV là một thuật ngữ bạn sẽ thường xuyên bắt gặp. NAV, viết đầy đủ là giá trị tài sản ròng, chính là giá trị của mỗi cổ phần trong quỹ tương hỗ hay quỹ giao dịch trên sàn (ETF).

Hiện tại, có một quỹ rất thú vị, được gọi là Hedge Fund hay Quỹ phòng hộ. Quỹ phòng hộ là một cấu trúc đầu tư sử dụng tiền được gộp lại từ các nhà đầu tư được công nhận để đầu tư vào chứng khoán hoặc các loại tài sản khác.