Giáo dục

Một trong nhiều lợi ích của giáo dục là khả năng giúp mọi người thăng tiến trong xã hội. Ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng xã hội và tính di động, các khoản đầu tư vào việc tạo ra các trung tâm giáo dục đại học mới cũng tạo ra lợi ích tài chính lâu dài.

Bạn có thể đã gặp thuật ngữ Year-Over-Year (YOY) trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tài chính. Đây là một công cụ đo lường hiệu suất thường được sử dụng để so sánh chính xác các chỉ số tài chính khác nhau.

Chủ tịch Tập đoàn Masan là Nguyễn Đăng Quang, một doanh nhân nổi tiếng Việt Nam được Forbes xếp hạng vào tỷ phú đô la trên thế giới. Ông đã đưa Masan từ một doanh nghiệp nhỏ vươn lên trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.