Ngoại hối

Thị trường ngoại hối mang đến tiềm năng thu được lợi nhuận lớn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ. Tuy nhiên, chúng cũng mang những rủi ro đáng kể. Tìm hiểu cách thị trường tiền tệ vận hành để biết cách quản lý chúng.

Trong thế giới forex, lot (lô) đóng vai trò như một tiêu chuẩn để đo lường quy mô giao dịch. Sự biến động giữa các cặp tiền tệ được định giá qua pips – đơn vị đo lường siêu nhỏ tại vị trí thập phân thứ tư của một tài sản đang được giao dịch.

Copy trade hay Copy trading, còn được gọi là giao dịch sao chép trong tiếng Việt. Đây là một phương pháp đầu tư mà trader có thể sao chép các giao dịch của vị thế giao dịch từ nhà đầu tư có kinh nghiệm vào danh mục đầu tư của mình.