Hàng hoá

Kim loại, nhiên liệu và lúa mì là những ví dụ về hàng hóa có thể được đưa vào danh mục đầu tư. Trước khi đầu tư, bạn nên tìm hiểu về các loại khác nhau, rủi ro liên quan và chiến lược đầu tư của chúng.