Tài chính

Kiến thức tài chính là sự hiểu biết và áp dụng các kỹ năng tài chính đa dạng, chẳng hạn như quản lý tài chính cá nhân, lập ngân sách và đầu tư. Nó là nền tảng cho mối quan hệ của bạn với tiền bạc, và tìm hiểu về nó là một thói quen suốt đời.

Lương hưu là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người cao tuổi và sự phát triển của xã hội. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về lương hưu.

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là gì viết tắt của “Current Account and Savings Account,” chỉ loại tài khoản tiền gửi tại ngân hàng mà trên đó, khách hàng có thể rút tiền mà không cần thông báo trước và không bị giới hạn về số lần rút hoặc số tiền rút trong một khoảng thời gian nhất định.

NAV là một thuật ngữ bạn sẽ thường xuyên bắt gặp. NAV, viết đầy đủ là giá trị tài sản ròng, chính là giá trị của mỗi cổ phần trong quỹ tương hỗ hay quỹ giao dịch trên sàn (ETF).

EMI là một cụm từ tài chính quen thuộc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Nó là khoản thanh toán cố định vào một ngày được chỉ định trước mỗi tháng theo lịch trả nợ, được thực hiện bởi người đi vay cho người cho vay.