Tài chính

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là gì viết tắt của “Current Account and Savings Account,” chỉ loại tài khoản tiền gửi tại ngân hàng mà trên đó, khách hàng có thể rút tiền mà không cần thông báo trước và không bị giới hạn về số lần rút hoặc số tiền rút trong một khoảng thời gian nhất định.

NAV là một thuật ngữ bạn sẽ thường xuyên bắt gặp. NAV, viết đầy đủ là giá trị tài sản ròng, chính là giá trị của mỗi cổ phần trong quỹ tương hỗ hay quỹ giao dịch trên sàn (ETF).