Đầu tư

Đầu tư là điều cần thiết để xây dựng sự giàu có. Bạn có thể tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của đầu tư để nâng cao hơn trong giao dịch, thuật ngữ cụ thể, chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản, quản lý rủi ro, v.v.

Chủ tịch Tập đoàn Masan là Nguyễn Đăng Quang, một doanh nhân nổi tiếng Việt Nam được Forbes xếp hạng vào tỷ phú đô la trên thế giới. Ông đã đưa Masan từ một doanh nghiệp nhỏ vươn lên trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam.