Nền kinh tế

Các nền kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Vì vậy, chúng ta nên tìm hiểu xem sự mở rộng hay thu hẹp của các nền kinh tế khác nhau có thể ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào.

Câu chuyện về sự sụp đổ đáng nhớ của thị trường bất động sản Mỹ năm 2006 và cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo đã gây ra hỗn loạn lớn tại Mỹ và trên khắp thế giới. Các cuộc khủng hoảng tài chính không hiếm gặp trong quá khứ.

Bạn có bao giờ tự hỏi về sức mạnh tài chính của quốc gia mình? Chúng ta thực hiện tính toán giá trị tổng cộng của các sản phẩm và dịch vụ do người dân tạo ra cả trong và ngoài nước như thế nào?