Chính sách bảo mật

TienInvest cam kết không chỉ mang đến cho người đọc những kiến thức tốt nhất về thị trường tài chính mà còn bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của người truy cập vào website. TienInvest được yêu cầu một chính sách bảo mật.

Website https://tieninvest.com/ (sau đây gọi chung là “TienInvest”, “website” hoặc “chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của người truy cập vào website. Do đó, chúng tôi cung cấp điều khoản bảo mật về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này sử dùng với cá nhân sau đây:
    •  Nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu website, sau đây gọi chung là “TienInvest”, “website” hoặc “chúng tôi”
    •  Người truy cập vào website là người mở website hoặc đọc thông tin website https://tieninvest.com/ bất kỳ trang nào, sau đây gọi chung là “người dùng” hoặc “bạn”

Người dùng vui lòng đọc kỹ về chính sách bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư trước khi truy cập và tiếp nhận dữ liệu, thông tin tại website.

Mục đích lữu trữ thông tin cá nhân

TienInvest lữu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

    •  Để phân tích thông tin người truy cập website.
    •  Để kiểm tra người dùng website muốn đăng nhập vào website.
    •  Để kiểm tra và duy trì tính bảo mật của hệ thống website. 
    •  Để sử dụng trong việc phát triển website và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho người truy cập trang web.

Liên kết website

Có thể website của chúng tôi sẽ chứa liên kết đến website khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư khi bạn truy cập đến website được liên kết đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, do hành động hoặc thu thập dữ liệu của bên thứ ba.

Sử dụng cookie

TienInvest sử dụng Cookies để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi truy cập vào website chúng tôi.

Cookies cho phép chúng tôi nhận ra bạn, nếu bạn đã từng ghé thăm website. Nếu bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt thì các cookies này cũng không con tác dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn hoàn toàn có thể  từ chối việc cho phép chúng tôi sử dụng cookies thông qua cài đặt trình duyệt và cài đặt quyền riêng tư của bạn để chặn việc thu thập thông tin bằng cookie trong tương lai. Khi bạn chọn tắt cookie, bạn vẫn có thể truy cập website.

Điều khoản sử dụng và giới hạn trách nhiệm pháp lý

TienInvest không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, thu nhập hoặc dữ liệu tổn thất tài chính hoặc gián tiếp, thiệt hại đặc biệt, hậu quả, thiệt hại đặc biệt hoặc trừng phạt thiệt hại.
Theo phạm vi pháp luật cho phép Tổng trách nhiệm pháp lý của TienInvest đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các Điều khoản này trong mọi trường hợp, TienInvest sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà không thể dự đoán một cách hợp lý.

Sử dụng website

    •  Xin lưu ý rằng TienInvest chỉ là một website cung cấp kiến thức về  thị trường tài chính như Cryptocurrency, Forex, Stock và Commodity, v.v. được cung cấp miễn phí và không tính phí bất kỳ dịch vụ nào. Chỉ thông tin quyết định chung Không phải là quảng cáo hay thuyết phục tham gia đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
    •  Xin lưu ý rằng TienInvest không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của thông tin và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra.
    •  Xin lưu ý rằng TienInvest không cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc tư vấn đầu tư, dịch vụ nạp tiền/rút tiền, gây quỹ dưới bất kỳ hình thức nào và không cung cấp bất kỳ loại dịch vụ huấn luyện giao dịch nào.
    •  Xin lưu ý rằng TienInvest không đảm bảo tính chính xác hoặc kết quả đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
    •  Xin lưu ý rằng TienInvest không hỗ trợ bất kỳ hình thức hoạt động bất hợp pháp nào, cho dù đó là nhóm chia sẻ chuỗi hay gây quỹ.
    •  Xin lưu ý rằng đầu tư vào thị trường tài chính, có thể là Cryptocurrency, Forex, Stock và Commodity hoặc bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến đòn bẩy đều có mức độ rủi ro cao. Đó là quyết định cá nhân, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra.
    •  Xin lưu ý rằng tất cả nội dung liên quan đến các bài viết đánh giá trên website này chỉ hỗ trợ so sánh thông tin để ra quyết định thôi. Nó không phải là một quảng cáo hay thuyết phục để tham gia đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

Uý quyền lấy nội dung có bản quyền của website để xuất bản

Website bảo lưu bản quyền nội dung theo các điều khoản liên quan đến bất kỳ thông tin nào được hiển thị trên dịch vụ. Bạn không được ủy quyền và tuyên bố, đảm bảo rằng bạn sẽ không:

    •  Sao chép, lưu trữ, bán, cấp phép, phân phối, truyền hoặc sao chép cho bất kỳ bên thứ ba hoặc bấy ký ai, thông tin tiếp thị hoặc bất kỳ phần nào trong đó dưới mọi hình thức hoặc bằng cách nào khác.
    •  Làm cho thông tin tiếp thị có trên website hoặc ứng dụng hoặc xuất bản công khai qua mạng lưới hoặc bất ký cách nào khác.
    •  Sử dụng dữ liệu thị trường để mục đích tạo và/hoặc vận hành (trực tiếp hoặc bởi bên thứ ba). Bất kỳ sản phẩm, chỉ số và dịch vụ tài chính nào hoặc bằng bất kỳ cách nào khác mà không có sự cho phép của Fusion Media hoặc nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
    •  Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo, tên thương hiệu hoặc số nhận dạng khác tương tự hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu nào. Bao gồm trong thông tin tiếp thị (“Nhãn hiệu”) và bạn biết rằng TienInvest sở hữu quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bất kỳ thông tin, nhãn hiệu nào.
    •  Sử dụng nội dung cho bất kỳ hoạt động thương mại hoặc tìm kiếm lợi nhuận nào.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây: [email protected] Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.