Thẻ tín dụng

Các ngân hàng cung cấp cho khách hàng khả năng vay tiền đến một giới hạn nhất định bằng cách phát hành thẻ tín dụng cho mọi người. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là phải biết thêm chi tiết về từng thẻ trước khi áp dụng.