Ngân hàng

Trước khi mở tài khoản ngân hàng, việc tìm hiểu các loại tài khoản ngân hàng, cách sử dụng tài khoản tối ưu và các thuật ngữ ngân hàng chính là điều rất lý tưởng.