Tài chính

Kiến thức tài chính là sự hiểu biết và áp dụng các kỹ năng tài chính đa dạng, chẳng hạn như quản lý tài chính cá nhân, lập ngân sách và đầu tư. Nó là nền tảng cho mối quan hệ của bạn với tiền bạc, và tìm hiểu về nó là một thói quen suốt đời.