Tiền điện tử

Các loại tiền điện tử như Bitcoin và tài sản kỹ thuật số như NFT đại diện cho các hình thức đầu tư sáng tạo. Tìm hiểu cách thức hoạt động của tiền điện tử và các yêu cầu để đầu tư vào chúng rất thú vị.