Nền kinh tế

Các nền kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Vì vậy, chúng ta nên tìm hiểu xem sự mở rộng hay thu hẹp của các nền kinh tế khác nhau có thể ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào.

Bạn có bao giờ tự hỏi về sức mạnh tài chính của quốc gia mình? Chúng ta thực hiện tính toán giá trị tổng cộng của các sản phẩm và dịch vụ do người dân tạo ra cả trong và ngoài nước như thế nào?