Ngoại hối

Thị trường ngoại hối mang đến tiềm năng thu được lợi nhuận lớn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ. Tuy nhiên, chúng cũng mang những rủi ro đáng kể. Tìm hiểu cách thị trường tiền tệ vận hành để biết cách quản lý chúng.