Chứng khoán

Đầu tư vào chứng khoán có thể mang lại lợi ích cho việc tạo ra của cải lâu dài, nhưng nó luôn đi kèm với rủi ro. Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của đầu tư chứng khoán, phân tích và chiến lược xây dựng danh mục đầu tư để tránh điều đó.

Cổ phiếu ESOP, hay còn gọi là kế hoạch sở hữu cổ phần cho nhân viên. Mục đích chính của cổ phiếu ESOP là cho phép nhân viên sở hữu một phần của công ty. Bạn có thể đưa ra quyết định thông minh hơn về cổ phiếu ESOP được cung cấp cho mình.

Tín phiếu kho bạc, tiếng Anh: Treasury Bills là loại chứng khoán nợ ngắn hạn do nhà nước phát hành. Chúng chính là phương tiện vay mượn, trong đó người đầu tư cho chính phủ mượn tiền trong một thời gian nhất định, thường kéo dài từ vài tuần đến một năm.

Thương phiếu (commercial paper) được xác định là một giải pháp nợ ngắn hạn. Phát hành chủ yếu bởi các doanh nghiệp và tổ chức tài chính cùng các đối tác lớn khác, nó được thiết kế để giải quyết các yêu cầu tài chính cấp bách.