Nhà môi giới phổ biến có Spread thấp

Khi tham gia thị trường Forex, các nhà giao dịch sẽ phải trả phí Spread cho một nhà môi giới. Spread là chi phí quan trọng quyết định lợi nhuận hoặc thua lỗ của một giao dịch.